Powrót Menu

Zabytki

Zamek w Raciborzu

Kategorie: Zamki, Renesans, Gotyk

Gdzie:
ul. Zamkowa
Racibórz

Ufundowano: 1108

Styl: gotyk, renesans


Pierwsza wzmianka o raciborskim zamku pochodzi z Kroniki Galla Anonima z 1108 roku. Jednak gród w tym miejscu istniał już wcześniej, najprawdopodobniej w IX wieku. Zamek zbudowany z cegły posiada charakterystyczne elementy stylu gotyckiego oraz renesansowego, które niestety z na przestrzeni wieków w znacznym stopniu zostały zatarte. Zamek był kilkukrotnie przebudowywany, był również niszczony przez liczne pożary, co spowodowało, że obecnie budowla nie ma spójnego wyglądu. W kompleksie odnajdziemy zabudowania pochodzące z różnych okresów, wzniesione w kilku stylach architektonicznych. Na uwagę zasługuje tzw. pałac książęcy, czyli budynek mieszkalny usytuowany we wschodnim skrzydle zamku. Ten piętrowy budynek posiada m.in. kolebkowe oraz kolebkowo-żebrowe sklepienia, a od strony dziedzińca murowany krużganek z arkadami filarowym półkoliście zamknięty. We wschodniej części zamku znajduje się jeszcze jeden bardzo interesujący budynek, pochodzący z lat 1288–1293. Jest to kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, nazywana "perłą śląskiego gotyku". Raciborski zamek posiada niezwykle bogatą historię, jego właścicielami było wiele znamienitych rodzin książęcych i szlacheckich. Aktualnie realizowany jest projekt pn. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu", który ma na celu restaurację zabudowań kompleksu zamkowego. Centrum ma działać na rzecz edukacji kulturowej.

Galeria zdjęć

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy