Powrót Menu

Zabytki

Pałac i park podworski w Dzimierzu

Kategorie: Budynki mieszkalne, Pałace / Dwory

Gdzie:
ul. Dzimierz
Lyski

Ufundowano: XIX wiek


We wsi Dzimierz, znajdującej się w gminie Lyski, można zobaczyć zabytkowy pałac z XIX wieku wraz z otaczającym go parkiem podworskim. Zabudowania usytuowane są na południe od budynków wsi. W parku wyróżnia się dwie zasadnicze części: ogród w sąsiedztwie pałacu i park angielski.
Sam pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym z piwnicą i poddaszem. Fasady urozmaicają występujące przed lico budowli elementy, które kryje osobne zadaszenie. Elewacja podzielona jest także poprzez gzymsy oddzielające kondygnacje i część piwnic. Na uwagę zasługują zwieńczenia otworów okiennych parteru.
Historia miejscowości łączy się z postacią Aleksandra Mendelsohna – Berthoddy’ego, który w pierwszej połowie XIX wieku był jej właścicielem. Był on wujem słynnego muzyka Feliksa Mendelsohna – Berthoddy’ego, który prawdopodobnie przebywał w pałacu w odwiedzinach.

Galeria zdjęć

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy