Powrót Menu

Zabytki

Kościół pw. Świętej Trójcy w Będzinie

Kategorie: Obiekty sakralne, Barok

Gdzie:
ul. ul. Plebańska 2
Będzin

Ufundowano: 1356

Odnośniki zewnętrzne


Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy powstał w XIV wieku. Najstarsza wzmianka o świątyni pochodzi w 1308 roku. Był on wtedy małą drewnianą budowlą, pełniącą funkcje świątyni parafialnej i kaplicy zamkowej. W roku 1365, za panowania Kazimierza Wielkiego, rozbudowywano stojący w pobliżu kościoła Zamek w Będzinie. W tym samym czasie drewniana świątynia została zburzona, a na jej miejsce wzniesiono murowany kościół, w stylu gotyckim. W kolejnych latach był on rozbudowywany, m.in. poprzez wyposażenie budynku w wieżę basztową, pełniącą rolę strażnicy.
W XVI wieku został zniszczony przez arian. Jego odbudowa trwała do roku 1601. W czasie najazdu Szwedów w 1655 roku kościół wraz z zamkiem został ograbiony i spalony. Odbudowano go w 1660 roku. Wtedy też wieża świątyni zyskała barokowy hełm. W kolejnych wiekach kościół był rozbudowywany, m.in. o kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, kaplicę pw. Serca Jezusowego, a także nową zakrystię. Wygląd zewnętrzny świątyni od XVII w pozostał bez zmian. Jej wnętrze natomiast przechodziło wiele przeobrażeń. Obecny wystrój wnętrza jest utrzymany w stylu barokowym.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy