Powrót Menu

Zabytki

Brama Wybrańców w Pszczynie

Kategorie: Zamki

Gdzie:
ul. Brama Wybrańców
Pszczyna

Autor: Consilio Milius

Ufundowano: 1687


Pszczyńska Brama Wybrańców, która znana jest również jako "Warta" jest najstarszym zabytkiem kompleksu zamkowego, która zachowała się do naszych czasów w niezmienionej formie. Obiekt powstał w 1687 roku, a jej budowniczym był Consilio Milius. Budowę zlecił ówczesny właściciel zamku, Baltazar Promnitz, w miejscu gdzie wcześniej usytuowana była XV-wieczna wartownia wraz z wodzonym mostem. Brama przeznaczona była dla straży. Kandydaci, którzy zasilali szeregi straży zamkowej wybierani byli przez Promnitzów spośród chłopów zamieszkujących podległe im włości. Byli oni nazywani wybrańcami, stąd też wzięła się nazwa całego obiektu. Wartownicy strzegli zamku do 1875 roku. Brama jest parterowa, murowana i otynkowana. Posiada skrzydło od strony południowej, które łączy ją z oficyną i okrągłą wieżą. Dach budowli jest kryty dachówką. Do wejścia prowadzi kamienny mostek, który usytuowany jest ponad dawną fosą. Nad portalem znajduje się ozdobny szczyt flankowany pilastrami i płaskimi esownicami, na którym umieszczono kamienne płyty z herbami właścicieli Pszczyny - Baltazara Promnitza i Emilii Agnieszki Saskiej. Wmurowano również kamienną tablicę, na której wyryto ukrytą w łacińskim napisie datę budowy bramy (chronostych).
Napis głos w języka łacińskim brzmi:
"Omnipotens Coeli, Terrae Pelagiqve Creator Excvbiis Postes Fvlciat Hosce Svis",
co oznacza: "Wszechmocny nieba, ziemi, morza Twórca niech wartą swoją tejże bramy strzeże". Obecnie w Bramie Wybrańców znajduje się punkt informacji turystycznej oraz kawiarnia.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy