Powrót Menu

Zabytki

Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

Kategorie: Obiekty sakralne, Neoromanizm

Gdzie:
ul. Ks. Ficka 7
Piekary Śląskie

Ufundowano: 1842-1846


Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja została wzniesiona w latach 1842-1846 w miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Pierwotna świątynia była zbyt mała, aby pomieścić tłumnie przybywających do Piekar pątników, którzy odwiedzali miasto ze względu na obraz Matki Boskiej słynący z cudów.
Murowany kościół powstał z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – księdza Alojzego Ficka, którego starania pozwoliły na pozyskanie wystarczających do budowy funduszy. Oprócz darów możnych – m.in. Henckela von Donnersmarcka, świątynia została wzniesiona dzięki zaangażowaniu i datkom wiernym z Piekar. Utrzymana jest w stylu neoromańskim.
Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje polichromia przedstawiająca m.in. scenę Ofiarowania, ukoronowania Marii w niebie oraz wizerunki świętych. Nad prezbiterium znajdują się natomiast wizerunki patronów śląska – św. Bronisławy i św. Jacka.
Konsekracji kościoła dokonał w 1849 roku biskup wrocławski Melchior von Diepenbrock. Wokół budynku zlokalizowane są cztery kaplice wzniesione zgodnie z projektem Daniela Groetschla oraz piąta kaplica św. Rafała, w której znajduje się ołtarz z pierwotnego, drewnianego kościoła św. Bartłomieja. Kaplica ta znajduje się na umiejscowionym w pobliżu kościoła tzw. „Rajskim Placu”, na którym odbywają się także nabożeństwa. Wzdłuż kościelnego muru, na kamiennych cokołach umieszczono wykute figury 12 Apostołów.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy