Powrót Menu

Zabytki

Bazylika i klasztor Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach

Kategorie: Obiekty sakralne, Neoromanizm

Gdzie:
ul. Panewnicka 76
Katowice

Autor: Mansuetus Fromm

Ufundowano: 1905-1908

Styl: neoromański


W katowickiej dzielnicy Panewniki zlokalizowany jest zabytkowy zespół zabudowań klasztoru Ojców Franciszkanów i parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Klasztor został wzniesiony w 1906 roku, bazylikę konserowano w 1908 roku, a pobliska Kalwaria Panewnicka powstawała w latach 1905-1963.
Decyzja o sprowadzeniu franciszkanów na Górny Śląsk była podyktowana rosnącą liczbą wiernych, którzy napływali na tereny w związku z rozwojem górnictwa i hutnictwa. Zgodnie z propozycją ks. Ludwika Skowronka postanowiono osiedlić franciszkanów w Panewnikach, miejscowości znajdującej się na uboczu, sprzyjającej skupieniu i wyciszeniu.
Pierwsi bracia przybyli na miejsce w 1902 roku. Ich staraniem wzniesiono kopię groty lourdzkiej. Kilka lat później podjęto decyzję o budowie kompleksu klasztornego i bazyliki. Autorem projektu zabudowań był Mansuetus Fromm.
Gmach kościoła i klasztoru wzniesiono w stylu neoromańskim. Bazylika ma trójdzielny korpus nawowy, transept oraz dwuczęściowe prezbiterium. Fasada świątyni wykonana jest z czerwonej cegły klinkierowej. Dekoracje architektoniczne stanowią wykonane z ceglanych kształtków fryzy arkadowe czy gzymsy. Nawa środkowa, transept oraz prezbiterium przykrywają dwuspadowe dachy z lukarnami. Na głównej kopule bazyliki, przykrytej dachem namiotowym, wznosi się siedmiometrowa figura św. Franciszka z Asyżu.
Zewnętrzna fasada kościoła ma wysokość 28 metrów. W dolnej części, z wejściem głównym, znajduje się trójdzielny portyk. W centralnym punkcie fasady można podziwiać witrażową rozetę o średnicy 7 metrów. Na szczycie zamieszczono figurę Matki Bożej, a powyżej jej krzyż. W skrajnych częściach fasady znajdują się dwie wieże z dzwonami i zegarami.
We wnętrzu na uwagę zasługują zdobione głowice filarów, malowidła autorstwa Norberta Paprotnego ze scenami z życia św. Franciszka, stacje drogi krzyżowej i ambona. W świątyni znajdują się liczne zdobione kaplice, ołtarze oraz krypta. Ze względu na ich różnorodność każda część bazyliki zasługuje na uwagę.


Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy