Powrót Menu

Wydarzenia

Irena Nawrot - ROSARIUM

Kategorie: Sztuki wizualne

Gdzie:
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała

Kiedy..

 • 06.02.2015 / 19:00
 • 07.02.2015 / 19:00
 • 08.02.2015 / 19:00
 • 09.02.2015 / 19:00
 • 10.02.2015 / 19:00
 • 11.02.2015 / 19:00
 • 12.02.2015 / 19:00
 • 13.02.2015 / 19:00
 • 14.02.2015 / 19:00
 • 15.02.2015 / 19:00
 • 16.02.2015 / 19:00
 • 17.02.2015 / 19:00
 • 18.02.2015 / 19:00
 • 19.02.2015 / 19:00
 • 20.02.2015 / 19:00
 • 21.02.2015 / 19:00
 • 22.02.2015 / 19:00
 • 23.02.2015 / 19:00
 • 24.02.2015 / 19:00
 • 25.02.2015 / 19:00
 • 26.02.2015 / 19:00
 • 27.02.2015 / 19:00
 • 28.02.2015 / 19:00
 • 01.03.2015 / 19:00
 • 02.03.2015 / 19:00
 • 03.03.2015 / 19:00
 • 04.03.2015 / 19:00
 • 05.03.2015 / 19:00
 • 06.03.2015 / 19:00
 • 07.03.2015 / 19:00
 • 08.03.2015 / 19:00
 • 09.03.2015 / 19:00
 • 10.03.2015 / 19:00
 • 11.03.2015 / 19:00
 • 12.03.2015 / 19:00

Bilety

 • Normalny - 6 zł zł
 • Ulgowy - 3 zł zł
 • Środy - bezpłatny zł
 • niedziele i święta - 1 zł zł

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Podstawowym medium artystycznym jakim posługuje się Irena Nawrot jest obraz fotograficzny. Głównym obszarem jej zainteresowań jest problem czasu i jego wpływ na człowieka. Autorka sięga zazwyczaj do wątków autobiograficznych, traktując swój wizerunek (lub bliskich jej osób) jako motyw podstawowy w twórczości. Własne doświadczanie ludzkiej cielesności traktowane jest jako element konstrukcyjny do refleksji uniwersalnej.
W wystawie „Rosarium” po raz kolejny artystka podejmuje problem czasu i przemijania, nowym elementem jest tematyka sepulkralna. Leitmotivem wystawy jest motyw czaszki. Odwołania do kiczu w połączeniu z elementami funeralnymi stanowią rodzaj gry z estetyką i konwencją podejmującą temat vanitas.
Prezentacja obejmuje prace fotograficzne o charakterze intermedialnym: wielkoformatowe barwne fotografie z wmontowanymi gotowymi elementami typu: sztuczne kwiaty, biżuteria, koraliki, lampki światła ledowego, oraz wielkoformatowe kolaże – wizerunki kobiet, ludzkiej czaszki, kwiatów róży – złożone ze zmultiplikowanych zdjęć-modułów, które zostały ręcznie zszyte.
– „Ze względu na swój zapach i piękno róża należy do najczęściej spotykanych symboli roślinnych. W starożytności róża była poświęcona Afrodycie. Czerwona róża miała się zrodzić z krwi Adonisa i była symbolem miłości, płodności oraz czci dla zmarłych. Róże pojawiały się podczas uczt na cześć Dionizosa, przypisywano im chłodzące działanie. Miały przypominać pijącym, aby w upojeniu alkoholowym nie zdradzali swoich tajemnic.
We wczesnym chrześcijaństwie róża była symbolem dyskrecji. Ponadto czerwona róża wskazuje na przelaną krew i rany Chrystusa, jest też symbolem mistycznego odrodzenia. W średniowieczu róża była atrybutem dziewic, również symbolem maryjnym. Czerwona róża jest symbolem Bożej miłości. W alchemii siedmiopłatkowa róża to symbol siedmiu planet.
Dzisiaj czerwona róża jest niemal wyłącznie symbolem miłości” – konstatuje Irena Nawrot, nawiązując do hasła „Róża” w „Leksykonie Symboli” w opracowaniu Marianne Oesterreicher-Mollwo i tłumaczeniu Jerzego Prokopiuka.

Irena Nawrot, urodzona w 1960 roku w Jarosławiu. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplom w 1983 roku w pracowni malarskiej prof. Mariana Stelmasika. Obecnie prowadzi Zakład Wiedzy Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, profesor zwyczajny sztuki filmowej. Autorka 32 wystaw indywidualnych, brała udział w 74 prezentacjach zbiorowych. Mieszka i pracuje w Lublinie. Od 1985 roku współpracuje z Galerią Biała.

Galeria zdjęć

Filmy

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy