Powrót Menu

Organizatorzy

Galeria Bielska BWA

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Galeria Bielska BWA jest miejską galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej - od malarstwa, po fotografię, performance, instalację i sztukę nowych mediów. Prezentuje wystawy, festiwale, organizuje także akcje w przestrzeni publicznej. Prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną, gromadzi kolekcję dzieł sztuki.
Galeria szczególnie mocno promuje malarstwo, m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskiego konkursu malarstwa „Bielska Jesień", od 1995 roku odbywającego się jako Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Galeria prezentuje indywidualne wystawy, zarówno klasyków malarstwa, jak i młodych malarzy, a także - od kilku lat - laureatów Grand Prix „Bielskiej Jesieni".
Istotne miejsce w profilu Galerii zajmuje fotografia. W ostatnich latach Galeria pokazywała takie znakomitości z tej dziedziny, jak Erwin Olaf (Holandia) i Eikoh Hosoe (Japonia) czy Bogdan Konopka (Francja) i Tomek Sikora (Australia, Polska). Wideo-art jest promowany zarówno w formie wystaw (np. „Poznań Art Now II - koło poznania"), jak i projekcji wideo (Festival Extra Short Film z Nowosybirska, Euroshorts czy WRO).
Ze względu na położenie miasta na pograniczu polsko-czesko-słowackim prezentacje dokonań słowackich i czeskich artystów są w Bielsku-Białej naturalne. Owocną współpracę BWA nawiązało także z miastem Wrexham w Walii, w ramach projektu „Granice / Borderlines". Galeria realizuje również program międzynarodowych rezydencji artystycznych „Laboratorim" oraz „Incydenty", współpracując z artystami z innych krajów.
We współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz OsloTeknopol (Norwegia), Galeria realizuje projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy. Głównym celem „Lokomotywy" jest budowanie grup partnerskich w sektorze kultury.
Artyści lokalni promowani są przez Galerię w różnorodny sposób: zbiorowe przeglądy środowiskowe odbywają się co trzy, cztery lata, a corocznie organizowane są wystawy indywidualne zarówno artystów z bogatym dorobkiem, jak i młodszego pokolenia.
Ważnym elementem działalności jest edukacja, prowadzona na różnych poziomach: wykłady o wybranych problemach sztuki współczesnej, sesje, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, projekcje filmów o sztuce oraz warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Galeria zdjęć

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy