Powrót Menu

Organizatorzy

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Plac Sejmu Śląskiego 2
Katowice

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek powstało w 2010 roku w wyniku połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury i Estrady Śląskiej. Instytucja jest jednym z największych i najbardziej aktywnych ośrodków kultury na Śląsku. Od lat współpracuje ze środowiskiem artystycznym i naukowym, aktywizując i promując twórców lokalnych, krajowych i zagranicznych. Do podstawowych zadań Centrum należy upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży.
Centrum Kultury Katowice prowadzi bogatą działalność wystawienniczą i edukacyjną. Na terenie instytucji działają galerie sztuki: Engram, Centrum (dawna galeria Sektor I), Piętro Wyżej, Pusta, Galeria 5 i Ściana Sztuki Dziecka. Przy Centrum Kultury Katowice funkcjonuje Ośrodek Edukacji Kulturowej, który prowadzi stałe formy warsztatowe, cykle spotkań, sesje popularnonaukowe i inne działania kulturalno – oświatowe.
Do najbardziej rozpoznawalnych cyklicznych przedsięwzięć Centrum Kultury Katowice można zaliczyć Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, Śląski Festiwal Jazzowy, Biennale Sztuki dla Dziecka, Letni Ogród Teatralny (we współpracy z Teatrem Korez), Kongres Języka Polskiego czy koncerty promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”. Ponadto Centrum organizuje Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando” oraz cykl spotkań poświęconych kulturze, filozofii i estetyce „Kody Kultury”/
W gmachu CCK swoją siedzibę ma uznana na arenie międzynarodowej i doceniana za swój niezwykle bogaty dorobek artystyczny Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Ponadto, w Centrum znajdują się także: Teatr Korez, Centrum Scenografii Polskiej, Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Redakcja Magazynu Miejskiego „Ultramaryna”, Stowarzyszenie Inicjatywa oraz kluby muzyczne: Jazz Club Hipnoza, Klub Muzyczny 2B3.
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek jest także wydawcą kwartalnika kulturalnego „Opcje”.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy