Powrót Menu

Organizatorzy

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Zwycięstwa 17
Tąpkowice

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych mieszkańców. BiOK dąży do upowszechniania wiedzy i kultury m.in poprzez organizację spotkań autorskich, przeglądów, konkursów i obchodów ważnych świąt i rocznic.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy