Powrót Menu

Organizatorzy

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Al. Armii Krajowej 23/25
Częstochowa

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 roku na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. Jego głównym zadaniem było krzewienie kultury w środowisku akademickim, a także wśród mieszkańców Częstochowy i okolic. Propozycje Akademickiego Centrum Kultury obejmowały szerokie spektrum działań: od koncertów muzyki poważnej, poprzez wystawy malarstwa, grafiki, pokazy filmowe do działań teatralnych, kabaretowych i pokazów tańca nowoczesnego.
ACK współpracowało z wieloma organizacjami studenckimi, było współorganizatorem juwenaliów studenckich, a także organizowanych cyklicznie studenckich jesieni kulturalnych. Pod skrzydłami Akademickiego Centrum Kultury działały: Chór Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Teatr Tańca Politechniki Częstochowskiej, Teatr Politechniki Częstochowskiej „4 x Lepsi” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”. Centrum organizowało także Ogólnopolski Studencki Festiwal Teatralny, cieszący się przez lata dużą popularnością. W 2004 roku w ACK odbyły się Mistrzostwa Polski „Dance Show”. Na bazie Akademickiego Centrum Kultury w 2005 roku powstało Akademickie Centrum Kultury i Sportu.
Obecnie w ACKiS odbywają się kursy tańca dla studentów i pracowników Uczelni, spotkania reaktywowanego DKF „Rumcjas”, który jest najstarszym w Polsce Dyskusyjnym Klubem Filmowym. W Centrum działa także Chór Politechniki Częstochowskiej prowadzony przez Grzegorza Papalskiego, a także Studencki Teatr „Trybik". Jesienią 2010 roku powstała scena kabaretowa Politechniki „Polikabareciarnia”, na której prezentują się najlepsze kabarety z całej Polski.
W Akademickim Centrum Kultury i Sportu organizowane są koncerty, spektakle, sympozja naukowe, konferencje, kursy, targi, wernisaże, spotkania, bale okolicznościowe, a także spotkania hobbystyczne. Realizowana jest podstawowa misja Akademickiego Centrum Kultury i Sportu, czyli ułatwianie dostępu do kultury i sportu młodzieży akademickiej oraz promowanie macierzystej uczelni.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy