Powrót Menu

Miejsca

Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare

Kategorie: Muzeum

Gdzie:
ul. Pyskowicka 39
Tarnowskie Góry

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Fundacja Kompleks Zamkowy, która powstała w 2005 roku, za główny cel obrała sobie opiekę nad Kompleksem Zamkowym w Tarnowicach Starych oraz popularyzowanie szeroko pojętej kultury i sztuki w społeczeństwie,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Już dziś możemy poszczycić się pomyślne przeprowadzoną renowacją i rewitalizacją Zamku w Tarnowicach Starych, dzielnicy Tarnowskich Gór, która umożliwiła udostępnienie do zwiedzania tego obiektu, charakteryzującego się pięknym dziedzińcem, otoczonym arkadowymi krużgankami, będącymi perłą architektury renesansowej na Górnym Śląsku. Dodatkowo w Zamku można podziwiać szereg pięknie umeblowanych komnat utrzymanych w duchu renesansu, klasycyzmu, empiru oraz biedermeieru. Ponadto w Zamku zgromadzono bogate zbiory związane
z rzemiosłem oraz ebanistyką, dzięki czemu powstała między innymi jedyna
w Polsce wystawa elementów zdobniczych, tak zwanych aplikacji meblowych. Fundacja Kompleks Zamkowy może się także poszczycić niezwykle zasobną biblioteką, wyposażoną w bardzo cenne i unikatowe starodruki. Biblioteka liczy około 2 tys. woluminów z wyjątkowo zdobnymi oprawami, będącymi dziełami sztuki introligatorskiej. Celem Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare jest przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży realizowana poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, zabytkami dawnego rzemiosła artystycznego i rękodzieła, a także podkreślenie ważnej roli rzemieślników
w społeczeństwie. W czasie zajęć muzealnych, takich jak lekcje oraz warsztaty wykorzystujemy unikatowe eksponaty, demonstrując młodzieży jak wyglądało życie codzienne i zawodowe w dawnych epokach. Tematy przez nas poruszane są bardzo ważne dla zrozumienia procesów dziejowych i społecznych, jednak
są trudne do przeprowadzenia w szkole z uwagi na ograniczone możliwości sali lekcyjnej. Zamek Tarnowice Stare jest udostępniony do zwiedzania przez cały rok.

Galeria zdjęć

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy