Powrót Menu

Miejsca

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Kategorie: Ośrodek kultury

Gdzie:
ul. Plac Sejmu Śląskiego 2
Katowice

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek powstało w 2010 roku w wyniku połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury i Estrady Śląskiej. Instytucja jest jednym z największych i najbardziej aktywnych ośrodków kultury na Śląsku. Od lat współpracuje ze środowiskiem artystycznym i naukowym, aktywizując i promując twórców lokalnych, krajowych i zagranicznych. Do podstawowych zadań Centrum należy upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży.
Centrum Kultury Katowice prowadzi bogatą działalność wystawienniczą i edukacyjną. Na terenie instytucji działają galerie sztuki: Engram, Centrum (dawna galeria Sektor I), Piętro Wyżej, Pusta, Galeria 5 i Ściana Sztuki Dziecka. Przy Centrum Kultury Katowice funkcjonuje Ośrodek Edukacji Kulturowej, który prowadzi stałe formy warsztatowe, cykle spotkań, sesje popularnonaukowe i inne działania kulturalno – oświatowe.
Do najbardziej rozpoznawalnych cyklicznych przedsięwzięć Centrum Kultury Katowice można zaliczyć Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, Śląski Festiwal Jazzowy, Biennale Sztuki dla Dziecka, Letni Ogród Teatralny (we współpracy z Teatrem Korez), Kongres Języka Polskiego czy koncerty promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”. Ponadto Centrum organizuje Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando” oraz cykl spotkań poświęconych kulturze, filozofii i estetyce „Kody Kultury”/
W gmachu CCK swoją siedzibę ma uznana na arenie międzynarodowej i doceniana za swój niezwykle bogaty dorobek artystyczny Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Ponadto, w Centrum znajdują się także: Teatr Korez, Centrum Scenografii Polskiej, Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Redakcja Magazynu Miejskiego „Ultramaryna”, Stowarzyszenie Inicjatywa oraz kluby muzyczne: Jazz Club Hipnoza, Klub Muzyczny 2B3.
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek jest także wydawcą kwartalnika kulturalnego „Opcje”.

Galeria zdjęć

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy