Powrót Menu

Miejsca

Centralne Muzeum Pożarnictwa

Kategorie: Muzeum

Gdzie:
ul. Stadionowa 7a
Mysłowice

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zostało utworzone 14 września 1975 roku. Jest jednym z punktów Szlaku Zabytków Techniki, turystycznego traktu łączącego obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym Województwa Śląskiego. Jego ekspozycja stała prezentuje zabytkowy sprzęt gaśniczy. Od 1999 roku Muzeum jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
Muzeum gromadzi, przechowuje i prezentuje ponad 4 tysiące eksponatów i pamiątek pożarniczych. W zbiorach znajdują się sikawki konne, sikawki przenośne, wozy rekwizytowe, samochody pożarnicze, hełmy, mundury, medale, motopompy i inne pamiątki związane z ponad 150-letnią historią zorganizowanego pożarnictwa na ziemiach obecnej Polski i poza jej granicami. Jednym z ciekawszych i najstarszych eksponatów jest sikawka konna z 1717 r. Na uwagę odwiedzających Muzeum zasługują także historyczne umundurowanie i hełmy strażackie (bojowe i paradne) oraz ręcznie wyszywane sztandary jednostek straży pożarnych.
Ponadto w zbiorach Muzeum znajdują się liczne wydawnictwa specjalne, dyplomy, fotografie, plakaty o tematyce przeciwpożarowej oraz odznaczenia strażackie. W bibliotece muzealnej wszyscy zainteresowani tematyką ochrony przeciwpożarowej mogą zapoznać się z bogatym zasobem książek i czasopism, a także uzyskać fachową poradę w wypadku pisania prac dyplomowych związanych tematycznie z historią straży pożarnych na ziemiach polskich.
Na terenie muzeum organizowane są różne wystawy czasowe o tematyce pożarniczej i ochronie przeciwpożarowej, jak również pokazy zabytkowego sprzętu pożarniczego.
Muzeum zlokalizowane jest w dzielnicy Mysłowic – Słupnej. W swoim bezpośrednim sąsiedztwie posiada kompleks terenów rekreacyjno - wypoczynkowych z otwartym kąpieliskiem oraz hotelem, w którym istnieje możliwość zakwaterowania.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy