Back Menu

Recurring events

Śląskie Dni Architektury

Kategorie: Film , Konferencja/ kongres/ debata , Sztuki wizualne

Gdzie: Gliwice, Katowice, Ustroń

Zwykle odbywa się: październik

Po raz pierwszy w roku: 2004

External links


Coroczny przegląd najważniejszych wydarzeń architektonicznych na Śląsku, z bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Organizatorem imprezy jest katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Najważniejszym wydarzeniem Śląskich Dni Architektury jest konkurs Architektura Roku i towarzysząca mu wystawa. Konkurs organizowany jest od 1998 roku i stanowi największy przegląd współczesnej architektury Województwa Śląskiego. W ramach konkursu wręczane są nagrody w kategoriach Najlepszy Obiekt Architektoniczny Województwa Śląskiego (Grand Prix), Wnętrze Roku, Młody Twórca Śląskiej Architektury. Ważnym elementem ŚDA jest również cykl Mistrzowie Architektury, w ramach którego mają miejsce wykłady osobistości światowej architektury (m.in. w 2003 roku Dietmar Steiner, w 2004 roku Dick van Gameren, w 2008 roku Goncalo Byrne).

Oferta programowa zmienia się rokrocznie, obejmując warsztaty, zwiedzanie nagrodzonych obiektów, pokazy filmowe i konferencje, zawsze jednak nakierowana jest na promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Pomimo lokalnego wydźwięku, Śląskie Dni Architektury są jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w kraju, co roku śledzonym przez ogólnopolskie media branżowe. (łb)

Galeria zdjęć

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy