Back Menu

Recurring events

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice-Dzieciom

Kategorie: Teatr , Dla dzieci

Gdzie: Katowice

Zwykle odbywa się: październik

Po raz pierwszy w roku: 2002

External links


Festiwal odbywa się od 2002 roku, a jego organizatorem jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum z Katowic.

„Podstawową jego ideą jest prezentacja najciekawszych spektakli zrealizowanych na zawodowych scenach lalkowych z myślą o publiczności dziecięcej – piszą organizatorzy – przy czym szczególną uwagę zwraca się na te propozycje, w których zastosowane konwencje pozwalają rozwijać wyobraźnię młodych odbiorców, prowokując ich do twórczego myślenia. Istotną wartością jest możliwość przyjrzenia się różnorodnym koncepcjom i technikom, stosowanym przez teatry lalkowe – zarówno tym klasycznym, jak i wykraczającym poza tradycyjne klasyfikacje.”

W dotychczasowych edycjach można było zobaczyć spektakle z wielu krajów, wśród których znalazły się: Białoruś, Chiny, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Japonia, Litwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Ukraina, Węgry i oczywiście Polska. Od 2009 roku zmieniała się formuła konkursu. Co roku wybierany jest kraj, z którego spektakle konkurują z rodzimymi produkcjami dla dzieci. W 2009 roku były to Węgry, a w 2010 roku Słowacja. Dziesiąta jubileuszowa odsłona festiwalu została pomyślana jako przegląd przedstawień – laureatów wszystkich dotychczasowych edycji, a dodatkowo pokazano spektakle z miast partnerskich Katowic. Corocznie plakat na festiwal projektuje uznany plakacista Roman Kalarus – profesor katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. (ach)

Galeria zdjęć

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy