Back Menu

Recurring events

Art Naif Festiwal

Kategorie: Muzyka , Sztuki wizualne

Gdzie: Katowice

Zwykle odbywa się: czerwiec—sierpień

Po raz pierwszy w roku: 2008

External links


Art Naif Festiwal (do 2009 roku Nikisz For) to katowicki festiwal twórczości nieprofesjonalej i folkloru.

Impreza istnieje od 2008 roku i organizowana jest przez fundację Eko-Art.Silesia oraz Galerię Szyb Wilson. Coroczne edycje festiwalu mają miejsce latem, koncentrując się na terenie katowickiego Nikiszowca (choć nie tylko). Profil programowy festiwalu jest bardzo zróżnicowany: festiwal łączy różne dziedziny sztuki (teatr, muzyka, sztuki wizualne), prezentując bądź twórczość amatorską, bądź związaną z folklorem. Impreza ma charakter międzynarodowy, a czasem wręcz egzotyczny, łącząc w jedną całość warsztaty śpiewu mongolskiego, koncerty muzyki kubańskiej, przeglądy filmu afrykańskiego czy malarzy naiwnych z całego świata.

Od 2008 roku w festiwalu uczestniczyło ponad kilkuset twórców z całego świata. Art Naif Festiwal to jedyne wydarzenie w Europie związane z twórczością nieprofesjonalną, które organizowane jest na tak dużą skalę. (łb)

Galeria zdjęć

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy