Back Menu

Organizers

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Ogińskiego 13a
Częstochowa

Contact

External links


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego od września 2000 roku. Wcześniejsza historia Ośrodka datuje się od sierpnia 1975 roku, kiedy działał on jako Wojewódzki Ośrodek Kultury dawnego województwa częstochowskiego.
Misją, która realizowana jest niezmiennie, było i jest wspieranie rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach, ochrona dziedzictwa kulturowego i promowanie tego, co cenne, niepowtarzalne zarówno w obszarze sztuki współczesnej jak i tradycyjnej kultury.
Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną i informacyjną. Otwarty jest na potrzeby środowisk lokalnych, prowadzi aktywną współpracę, inspirując projekty kulturalne, oferując pomoc merytoryczną twórcom i zespołom nieprofesjonalnym, reprezentującym różnorodne dziedziny sztuki.
Wykreowane wydarzenia artystyczne, które dzisiaj mają już swoją długoletnią tradycję i cieszą się europejską renomą, to największy w Polsce Konkurs Fotografii Cyfrowej Cyberfoto, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.
Instytucja prowadzi stałą działalność ekspozycyjną w Galerii ART-FOTO, gdzie prezentowana jest fotografia polska i zagraniczna. Promuje ona zarówno twórców znanych jak i debiutujących ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego województwa śląskiego. Galeria prezentuje szeroko pojęty aspekt cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego i fotografię podróżniczą.
Regionalny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką współpracę kulturalną z różnymi ośrodkami w kraju, instytucjami kultury w regionie, instytucjami artystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, animatorami oraz twórcami i zespołami amatorskiego ruchu artystycznego.
W uznaniu zasług Regionalny Ośrodek Kultury został uhonorowany m.in.: Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Galeria zdjęć

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy