Back Menu

Organizers

Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne

Kategorie: Sektor pozarządowy

Gdzie:
ul. 1 Maja 12
Bielsko-Biała

Contact

External links


Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne postało w 1978 roku przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. Kilkunastu fanatyków fotografii zaczęło spotykać się, wspólnie organizować plenery i konkursy, a także wystawy pokonkursowe.
Początkowo stowarzyszenie działało prężnie, a państwowy mecenat umożliwiał korzystanie ze sprzętu i materiałów trudno dostępnych na rynku krajowym. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodował zastój w funkcjonowaniu Towarzystwa Fotograficznego. Ożywienie nastąpiło w 1994 roku, kiedy w reakcji na informację o zbliżającym się zakończeniu działań stowarzyszenia pojawili się ludzie, którzy postanowili wskrzesić i ożywić działalność Towarzystwa. W lokalnym środowisku BTF zaczęło zyskiwać coraz to nowych zwolenników, głównie młodszego pokolenia.
Towarzystwo znalazło lokum przy Ośrodku Wydawniczym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego „Augustana” w Bielsku-Białej. Działania BTF szybko nabrały rozmachu, zaczęto zapraszać na spotkania twórców niezależnych, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami i opowiadali o zainteresowaniach fotograficznych. Odbywały się pokazy slajdów, a członkowie BTF wspólnie zaczęli odwiedzać galerie, uczestniczyć w wernisażach, gościć w studiach fotograficznych i laboratoriach.
Przełomowym rokiem w działalności BTF był rok1998. Po latach zastoju, dzięki zdobytym nowym doświadczeniom, została otwarta przeglądowa wystawa. Wystawą zaowocowała także współpraca z dyrekcją Ośrodka Teatralnego „Banialuka”. Fotograficy BTF na swoich zdjęciach rejestrowali bowiem bielski Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Rok 1998 był również obfity w nagrody i wyróżnienia. Członkowie BTF w ogólnopolskich i lokalnych konkursach zdobyli 11 nagród i wyróżnień.
Obecnie BTF współpracuje z wieloma stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Uczestniczy w wielu plenerach fotograficznych i wystawach, goszcząc m.in. w Rumuni, Słowacji, Węgrzech, Czechach. Członkowie Towarzystwa biorą udział w wielu wystawach i konkursach krajowych i międzynarodowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy