Back Menu

Organizers

Będzińskie Towarzystwo Muzyczne „Dominanta”

Kategorie: Sektor pozarządowy

Gdzie:
ul. Sportowa 5
Będzin

Contact

External links


W marcu 1945 roku muzycy Stefan Ślęzak i Kazimierz Zawisza, którzy osiedlili się w czasie okupacji w Będzinie, założyli Towarzystwo Muzyczne. Pierwszą inicjatywą Towarzystwa było powołanie Szkoły Muzycznej (pod nazwą Instytut Muzyczny) jako jedynej wówczas takiej placówki, działającej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.
W roku jubileuszowym 50 - lecia szkoły muzycznej Będzińskie Towarzystwo Muzyczne zostało reaktywowane przyjmując nazwę „Dominanta”. Siedzibą towarzystwa jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie. Działalność BTM ma na celu przede wszystkim umuzykalnianie dzieci, młodzieży, a także dorosłych, zarówno poprzez lekcje muzyki i gry na instrumentach, jak i udział w różnego rodzaju występach artystycznych, muzycznych i teatralnych.
Zgodnie z zadaniami statutowymi stowarzyszenie inicjuje i wspomaga zarówno organizacyjnie, jak i finansowo różne formy kulturalno-oświatowe, takie jak: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, koncerty z muzyki klasycznej, Festiwal Orkiestr Szkół Muzycznych I st., audycje umuzykalniające dla uczniów szkół oświatowych. Wspólnie ze Szkołą Muzyczną podejmowane są inicjatywy w zakresie upowszechniania muzyki i edukacji kulturalnej.
Obecnie, w ramach Towarzystwa Muzycznego, działa: Studium Umuzykalniające i Przedszkole Artystyczne. Studium prowadzi nauczanie w zakresie gry na instrumentach: klawiszowych (fortepian, akordeon, instrumenty elektroniczne), smyczkowych (skrzypce, wiolonczela), strunowych szarpanych (gitara), dętych (saksofon, trąbka, flet, klarnet, puzon), perkusji i wokalu (śpiew solowy i piosenkarstwo). Przedszkole od grudnia 1997 roku funkcjonuje jako jednoodziałowa, niepubliczna placówka oświatowa. Realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego z ukierunkowaniem na edukację artystyczną. Wśród zajęć dodatkowych oferowanych przez placówkę znajdują się lekcje języka, zajęcia muzyczne i plastyczne.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy