Back Menu

Organizers

Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy

Kategorie: Sektor pozarządowy

Gdzie:
ul. Zabrska 5/9
Katowice

Contact

External links


Stowarzyszenie Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy działa od grudnia, 2008 roku w Katowicach. AKWE zrzesza ludzi zmierzających do społecznego rozwoju kulturalnego. Działania stowarzyszenia ukierunkowane są szczególnie na rzecz grup i środowisk, zajmujących się kulturą i sztuką w sposób amatorski lub profesjonalny. AKWE aktywnie wspiera także młodzież uzdolnioną artystycznie.
Główne cele stowarzyszenia to: podejmowanie działań na rzecz opieki i podtrzymywania tradycji i folkloru regionalnego, współpraca z jednostkami organizacyjnymi, fundacjami i innymi stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, popieranie i promocja wszelkich form działalności kulturalnej i sztuki, a także promocja narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ruchu amatorskiego i profesjonalnego oraz działania edukacyjne.
Dotychczas stowarzyszenie zrealizowało cykl wystaw w Polsce i za granicą. Prace członków AKWE były prezentowane w Beskidzkiej Galerii Sztuki w Szczyrku, w Muzeum Miejskim w Żywcu, w Galerii Mlejn w Ostrawie, a także w Centrum Polskim w Brukseli. Stowarzyszenie zorganizowało także warsztaty plastyczne i plenery artystyczne.
Najbardziej aktualnym projektem stowarzyszenia jest seria filmów zatytułowana „ Kontekst miejsca – o Sztuce rodzącej się na Śląsku”. Filmy dotyczyć będą wybitnych śląskich twórców nieprofesjonalnych. Projekt ma pokazać oryginalność plastyki nieprofesjonalnej na Śląsku oraz zobrazować jak specyficzny duch tego miejsca, tożsamość i mentalność jego mieszkańców przekłada się na niezwykłe działania artystyczne twórców – amatorów. Filmy dokumentować będą twórczość najciekawszych śląskich twórców nieprofesjonalnych, takich jak: Erwin Sówka, Franciszek Kurzeja, Jan Nowak – grafik, Paweł Kurzeja, Marek Idziaszek, Krzysztof Webs.
Wśród członków stowarzyszenia znajdują się profesjonalni artyści, absolwenci szkół i uczelni plastycznych z całej Polski, podejmujący różnorodne działania artystyczne.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy