Back Menu

Organizers

Arteria Centrum Kultury I Promocji

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Zwycięstwa 26
Ornontowice

Contact

External links


od 1 stycznia 2010 roku zaczęła funkcjonować w Ornontowicach ARTeria - Centrum Kultury i Promocji. Działalność jest kontynuacją dotychczas funkcjonujących w Ornontowicach instytucji kultury. Stała się kulturalno-społecznym centrum Ornontowic, promującym kulturę oraz walory gminy wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz miejscowości. Tworzy możliwości rozwijania różnorodnych pasji, zarówno przez tych najmłodszych, starszych, jak i najstarszych mieszkańców Ornontowic.

ARTeria zajmuję się m.in. dokumentowaniem i opracowywaniem rozmaitych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, a przy tym diagnozowaniem i analizą zjawisk kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu. Najmłodszym uczestnikom życia kulturalnego w mieście dedykowane są projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę. Centrum Kultury zajmuje się również inicjowaniem, organizowaniem i wspieraniem różnych form zagospodarowania wolnego czasu i wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach ARTerii działają koła zainteresowań, m.in.: ognisko muzyczne przyciągające początkujących muzyków i wokalistów, grupa fotograficzna organizująca wystawy i plenery oraz Amatorski Klub Filmowy. Ma tu siedzibę działający od ponad 25 lat chór „Jutrzenka”, Kabaret Trójka Kulturalna, czy kapela podwórkowa. W instytucji mieści się także Koło Gospodyń Wiejskich, a także Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ornontowice.

Drugą strefą aktywności Centrum Kultury i Promocji ARTeria jest działalność informacyjna i reklamowo-wydawnicza. Organizowana jest baza danych z zakresu kultury oraz innych dziedzin pozwalających na poznawanie i promowanie tożsamości Ornontowic, instytucja wydaje i kolportuje gazetę gminną „Głos Ornontowic”, prowadzi także serwis ornontowice.pl. Wśród publikacji książkowych Centrum Kultury można znaleźć takie pozycje jak na przykład: „Dekada Ornontowic”, „Ornontowice w dawnej fotografii” lub „Początki Ornontowic”.

Galeria zdjęć

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy