Back Menu

Organizers

Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

Kategorie: Sektor pozarządowy

Gdzie:
ul. Tetmajera 4/2
Bielsko-Biała

Contact

External links


Stowarzyszenie "Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka" (AWRC) powstało w 2006 roku. Jego celem jest realizacja i wspieranie działań socjotwórczych i kulturotwórczych oraz kształtowanie i wspieranie aktywności społecznej. AWRC zajmuje się organizacją konferencji, warsztatów rozwoju twórczego, warsztatów teatralnych, warsztatów socjokreacji i autokreacji. Czynnie uczestniczy w działaniach kulturalnych i artystycznych miasta, regionu i kraju. Współpracuje z wieloma placówkami i organizacjami zajmującymi się kulturą, edukacją i rozwojem sztuki, a także z podmiotami gospodarczymi.
Przy AWRC zawiązała się grupa teatralna „TREMO” oraz grupa muzyczna „AXIS MUNDI”, które prezentują swoją twórczość w różnych miejscach regionu i kraju. Brały udział m.in. w wydarzeniach takich jak: I Polski Festiwal Didgeridoo w Mielniku, Noc Muzeów w Warszawie, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy w Warszawie, I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej, Festival of Arts Body.Spirit.Urban w Raciborzu, Jarmark Sztuki w Jastrzębiu Zdrój, Art Klub „Piątawka”, Festiwal Ulicy Wzgórze oraz Festiwal Ulicy 11 Listopada w Bielsku-Białej, Dzień Ziemi w Andrychowie.
Od sierpnia 2008 AWRC przystąpiła do partnerskiej realizacji projektu Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej „OKO” ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego. W ramach partnerstwa podjęto wiele działań aktywizujących środowisko lokalne, m.in. konferencje, spotkania, festiwal, działania w przestrzeni publicznej, wystawy, wydarzenia okolicznościowe. Projekt zaowocował działaniem grupy dyskusyjnej Opinie.Konfrontacje.Dyskusje, Dyskusyjnego Forum Filmowego i Teatru Tekstu „OKO”.
Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji projektu Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej (2007-2008). Udział w projekcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) dla Górnego Śląska zaowocował zawiązaniem partnerstwa z Biurem Turystycznym „Sport Centrum” (2008). AWRC brało także udział w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, realizowanej przez Fundację Batorego i Szkołą Liderów.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy