Back Menu

Monuments

Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

Kategorie: Obiekty sakralne, Neoromanizm

Gdzie:
ul. Ks. Ficka 7
Piekary Śląskie

Ufundowano: 1842-1846


Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja została wzniesiona w latach 1842-1846 w miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Pierwotna świątynia była zbyt mała, aby pomieścić tłumnie przybywających do Piekar pątników, którzy odwiedzali miasto ze względu na obraz Matki Boskiej słynący z cudów.
Murowany kościół powstał z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – księdza Alojzego Ficka, którego starania pozwoliły na pozyskanie wystarczających do budowy funduszy. Oprócz darów możnych – m.in. Henckela von Donnersmarcka, świątynia została wzniesiona dzięki zaangażowaniu i datkom wiernym z Piekar. Utrzymana jest w stylu neoromańskim.
Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje polichromia przedstawiająca m.in. scenę Ofiarowania, ukoronowania Marii w niebie oraz wizerunki świętych. Nad prezbiterium znajdują się natomiast wizerunki patronów śląska – św. Bronisławy i św. Jacka.
Konsekracji kościoła dokonał w 1849 roku biskup wrocławski Melchior von Diepenbrock. Wokół budynku zlokalizowane są cztery kaplice wzniesione zgodnie z projektem Daniela Groetschla oraz piąta kaplica św. Rafała, w której znajduje się ołtarz z pierwotnego, drewnianego kościoła św. Bartłomieja. Kaplica ta znajduje się na umiejscowionym w pobliżu kościoła tzw. „Rajskim Placu”, na którym odbywają się także nabożeństwa. Wzdłuż kościelnego muru, na kamiennych cokołach umieszczono wykute figury 12 Apostołów.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy