Back Menu

Monuments

Aleja Najświętszej Marii Panny w Częstochowie

Kategorie: Budynki użyteczności publicznej, Inne

Gdzie:
ul. Aleja Najświętszej Marii Panny
Częstochowa

Ufundowano: początek XIX wieku


Najbardziej reprezentacyjnym traktem Częstochowy jest niewątpliwie Aleja Najświętszej Marii Panny. Prowadzi od kościoła pw. św. Zygmunta do parków znajdujących się pod Jasną Górą. Powstała na początku XIX wieku jako ulica łącząca tereny starego i nowego miasta (pierwotnie Stara Częstochowa i Nowa Częstochowa były osobnymi miastami).
Ze względu na jej centralne ulokowanie to właśnie przy Alei Najświętszej Marii Panny powstawały od połowy XIX wieku reprezentacyjne gmachy miasta – zarówno siedziby instytucji publicznych jak i siedziby zamożnych mieszczan. Spora część pierwotnej zabudowy traktu przetrwała (z uzupełnieniami i modernizacjami) do czasów współczesnych.
Przy Alei znajdują się liczne zabytkowe zabudowania, m.in. Dom Adolfa Frankego z początku XX wieku, kamienica „Stary Zajazd” z końca XIX wieku, gmach dawnego teatru (pod numerem 19), neogotycka kamienica kupiecka (numer 24) czy gmach dawnego Banku Polskiego (numer 34).

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy