Back Menu

Events

Katowice Street Art Festival 2014

Kategorie: Film , Konferencja/ kongres/ debata , Muzyka , Sztuki wizualne

Gdzie:
ul.
Katowice

Kiedy: 16.05.2014 / 00:00

Organizatorzy wydarzenia

External links


Pochwała miasta i święto miejskości, czyli Katowice Street Art Festival już
od czterech lat odbywa się na Śląsku w okolicach maja. To nie tylko wydarzenie kulturalne, ale przede wszystkim społeczne. W ramach festiwalu realizowane są projekty zaproszonych artystów, odbywają się również warsztaty, wystawy oraz koncerty. Katowice gościły takich twórców jak: Boogie, MOBSTR, Eltono, Sten Lex, SpY, Tellas, Filippo Minelli, Roberto Ciredz, Ludo, Swanski, Tellas, M-City, Roa, Escif, Olek, Mark Jenkins, KILO, Drobczyk, nespoon, 108, Dan Witz, Aryz, Sepe, Ciahciah i wielu innych.
Pierwsze dwie edycje były wprowadzeniem Festiwalu w przestrzeń Katowic, a co się z tym wiąże, procesem oswajania z działaniami tego rodzaju. Odbywały się warsztaty, a znaczna część prac miała wydźwięk estetyzujący – stanowiły miejską dekorację, urozmaicając tkankę miejską. Trzecia edycja, wyrosła na już przygotowanym gruncie. Szczęśliwie pozwoliło to na taki dobór artystów, którzy tworząc monochromatyczne prace, operując słowem czy też odnosząc się
do zastanego kontekstu, umieszczali na ścianach trafne, często krytyczne komentarze, odnoszące się zarówno do miasta, jak i samego streetartu. Poprzez takie prace, Festiwal dystansuje się
od powszechnie panującego trendu muralizmu, czyli bezrefleksyjnego kolorowania ścian. Wydarzenia i program trzeciej edycji odbiły się szerokim echem nie tylko wśród znawców sztuki ulicznej w kraju, ale spotkały się również z niezwykle pozytywnym odzewem ze strony branżowych mediów i portali z Europy, Stanów Zjednoczonych, a nawet Meksyku.
Co najważniejsze, Festiwal stał się miejscem poważnej debaty, która zadała trudne pytania, a zarazem nie bała się konfrontacji z miastem i jego mieszkańcami. Chcąc nadal się rozwijać i coraz głębiej wnikać w miejską przestrzeń, postanowiono przekształcić incydentalny charakter wydarzenia w projekt artystyczny, którego trzon stanowią rezydencje artystów. Taka formuła pozwala na dokładniejsze poznanie charakteru miasta, wydobycie jego ukrytych lub zapomnianych historii, eksplorowanie jego potencjału i przekształcanie ich w zupełnie nową jakość.
Pozostając na obranej ścieżce, Katowice Street Art Festival chce zapraszać artystów trudnych, prowokujących, działających na marginesie działań ulicznych, ale podejmujących ważne kwestie – zarówno w kontekście samego street artu, jak i przestrzeni miejskiej oraz zmian w niej zachodzących. Taka postawa pozwoli zachować czujność i krytyczność spojrzenia, pobudzając tym samym dyskurs dotyczący street artu. Umożliwi to zredefiniowanie jego znaczenia i roli, co
w obecnym momencie jego rozwoju wydaje się być niezbędne.

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy