Back Menu

Artists

Jerzy Duda-Gracz

Kategorie: Teatr , Malarstwo , Sztuki plastyczne

Gdzie:
Częstochowa

Contact

External links


Urodzony w 1941 roku w Częstochowie, zmarł w 2004 roku w Łagowie. Malarz, rysownik, scenograf i wykładowca akademicki. Najbardziej rozpoznawany z satyryczno-groteskowych obrazów operujących anegdotą. Twórczość Dudy-Gracza, choć lubiana przez szeroką publiczność, wśród krytyków sztuki na ogół wzbudzała dystans. Decydowały o tym wtórne środki wyrazu, którymi posługiwał się artysta oraz często moralizatorski charakter jego prac. Niewątpliwie jednak jego twórczość ceniono pod względem warsztatowym. W latach 1999-2003 pracował nad cyklem 313 obrazów poświęconych Fryderykowi Chopinowi – każdy utwór lub części dużych kompozycji zostały zilustrowane. Na obrazach znajdują się głównie przedstawienia różnych regionów Polski.

Do najbardziej znanych prac Dudy-Gracza należą „Pamięci ojca” (1970), „Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha” (1977), „Kalendarz polski” (1981), „Wigilia” (1981). Wykładał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Krzyż Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia artystyczne, Nagrody Ministra Kultury. (łb)

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy