Back Menu

Artists

Aga Piotrowska

Kategorie: Malarstwo , Fotografia , Rzeźba , Sztuki plastyczne , Video art

Gdzie:
Katowice

Contact

External links


Aga Piotrowska (ur. 1985 w Zabrzu) – artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie doktorantka w tej uczelni. W 2012 roku zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Używa różnych mediów. W swoich projektach zwraca szczególna uwagę na odbiorcę, od którego kolekcjonuje reakcje. Bada procesy i reakcje zachodzące w codzienności, będące odwzorowaniem relacji przebiegające między zewnętrznym i wewnętrznym światem jednostki, oraz ich sposób zakorzeniania się w umyśle. Zbiera informacje o wewnętrznych produktach ludzkiej psychiki z wdrukowanych treści doświadczeń, aktywizujących podświadome i świadome treści oraz schematy funkcjonowania człowieka. Choroba i jej metafory absorbują znaczną część jej rozważań, poddaje analizie poziom analfabetyzmu zdrowotnego, jego społecznych przyczyn i konsekwencji. Mieszka i pracuje w Katowicach.

Filmy

Desktop version
Project co-financed by the European Union

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Core informations about Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 are on page www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy